•  ανοικτό φως

Θα υπάρχει μελλοντικό περιεχόμενο από το twitch ή άλλες πλατφόρμες βίντεο.