•  ανοικτό φως

Julia Backtesting πλαίσιο

Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με την Τζούλια.

Backtest.jl είναι ένα έργο της Julia που έγραψα για να κάνω πράγματα με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Επί του παρόντος αγκιστρώνεται στο ccxt βιβλιοθήκη python για σύνδεση σε ανταλλαγές apis, προς το παρόν μόνο για λήψη δεδομένων ohlcv.

Μια πρόχειρη λίστα χαρακτηριστικών

Ετικέτες ανάρτησης: