•  ανοικτό φως

σύροντας με αντίχειρες

Διεπαφή πληκτρολογίου smartphone για σάρωση με αντίχειρες

Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι εισαγωγής πληκτρολογίου για smartphone:

Η διπλή ολίσθηση εισόδου έχει εξερευνηθεί πολύ λίγο. Το μόνο πληκτρολόγιο που βρήκα για να εφαρμόσω μια καλή λύση εργασίας είναι πληκτρολόγιο 69.

Γιατί είναι τόσο ασυνήθιστο;

Ετικέτες ανάρτησης: