•  ανοικτό φως

η κλίση

Πόσο είναι πάρα πολύ;

Όταν ποσοτικοποιείτε τα πράγματα, συνήθως υπάρχει μια καμπύλη, που σας λέει πόσο χρειάζεστε. Αυτό μπορεί γενικά να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να επεκτείνετε ένα ιδανικό σημείο ανατροπής.

Κάθε στοιχείο σε αυτήν τη βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει:

Ετικέτες ανάρτησης: