•  cahaya takoreh

Catatan

Itulah barang ...

Dengan Teg

Mengikut Tarikh