•  cahaya takoreh

cerun

Berapa harga yang terlalu banyak?

Apabila anda mengukur sesuatu, biasanya ada kurva, yang memberitahu anda berapa banyak yang anda perlukan. Ini secara amnya dapat digambarkan sedemikian rupa sehingga anda dapat memperkirakan titik tolak yang ideal.

Setiap item dalam pangkalan data ini mesti mempunyai:

Tanda Pos: