•  ontereh-licht

Hero-grafiek

Visualiseer de uniciteit van karakters in games

Veel genres van videogames zijn opgebouwd rond een pool van personages die de neiging heeft om oneindig met de game zelf mee te groeien. Karakterontwikkeling kan gebruik maken van een tool die eigenschappen kan visualiseren zoals: affiniteiten, tegenstellingen, complementen enzovoort door meerdere karakterprofielen op elkaar te stapelen.

Een dergelijk raamwerk kan erg nuttig zijn, zowel bij het wijzigen van bestaande helden als bij het maken van nieuwe, aangezien het de mogelijkheid biedt om: gaten spotten of tekortkomingen in bepaalde eigenschappensets, maken het hele proces van karakterontwikkeling op de lange termijn stabieler.

Berichttags: