•  ontereh-licht

de helling

Hoe veel is te veel?

Als je dingen kwantificeert, is er meestal een curve die aangeeft hoeveel je nodig hebt. Dit kan over het algemeen zo worden uitgezet dat je een ideaal kantelpunt kunt extrapoleren.

Elk item in deze database zou moeten hebben:

Berichttags: