•  ontereh-licht

stammen

Vijvers om nieuws te delen

In een wereld waar het moeilijk is om echt en nepnieuws van elkaar te onderscheiden, proberen sommige mensen oplossingen gewicht gevenhet ene nieuws boven het andere, zodat de betrouwbaarheid niet afhangt van de bron.

Dit betekent dat er een plaats is geopend voor een externe acteur om dergelijke service aan te bieden en een soort borg voor de nieuwssfeer te zijn.

Om nieuws te kunnen onderscheiden, is echter expertise nodig, en de huidige oplossing houdt er geen rekening mee dat het voor een expert gemakkelijker is om leugens binnen zijn vakgebied te ontdekken, dan is het voor een mens alleen door algemene kennis.

Daarom zou het nuttig zijn om een ​​interface en een platform te creëren om experts in staat te stellen: gehoord worden . Sybil weerstand in de vorm van ingezette expertise zou worden gebruikt om nep-experts te beperken, wat zou kunnen worden uitgedaagd door andere experts op hetzelfde gebied om hun standpunt te bewijzen om het systeem eerlijk te houden.

Dit is inderdaad een vorm van gate-keeping, maar om ruis en overbelasting te verminderen kan elke vorm van filtering als gate-keeping worden beschouwd.

Berichttags: