•  niereh-światło

plemiona

Stawy do dzielenia się wiadomościami

W świecie, w którym trudno jest odróżnić prawdziwe i fałszywe wiadomości, niektórzy próbują rozwiązań, aby podaj wagędo niektórych wiadomości nad innymi, tak że wiarygodność nie zależy od źródła.

Oznacza to, że otworzyło się miejsce dla zewnętrznego aktora, który oferuje taką usługę i jest swego rodzaju gwarantem sfery informacyjnej.

Jednak aby móc rozeznać nowinki, potrzebna jest wiedza ekspercka, a obecne rozwiązanie nie uwzględnia tego, że ekspertowi łatwiej jest dostrzec tkwiące w jego dziedzinie wiedzy, to jest to dla człowieka tylko z wiedzy ogólnej.

Dlatego warto stworzyć interfejs i platformę, aby umożliwić ekspertom: być usłyszanym . Opór Sybilli w postaci wiedza specjalistyczna zostaną wykorzystane do ograniczenia fałszywych ekspertów, którym mogliby zakwestionować inni eksperci z tej samej dziedziny udowodnić swoje stanowisko aby system był uczciwy.

Jest to rzeczywiście forma utrzymywania bramki, ale aby zmniejszyć hałas i przeciążenie, każdą formę filtrowania można uznać za utrzymywanie bramki.

Tagi postów: