•  niereh-światło

Przechowuj swoją aktywność w sieci

Nie zostawiaj swoich myśli na platformach, których nie posiadasz

Kiedy publikujesz odpowiedź na stronie internetowej lub w sieci społecznościowej, pozostaje ona tam, może na długi czas lub w końcu zostanie usunięta. Posiadanie oprogramowania pośredniczącego między danymi wyjściowymi a danymi wejściowymi, które przechowuje wszystko, co piszesz lokalnie, może wydawać się bezużyteczne na krótką metę, ale gdy gromadzisz więcej danych, może być używane jako baza danych do pełnego przeszukiwania myśli lub wytrenować czat bota, aby udzielał odpowiedzi podobny do twojego.

Problemem z takim oprogramowaniem jest interfejs, najlepiej, aby tekst był przechowywany po odpowiednim sformatowaniu, więc powinien być cały Edytor WYSIWYG, z którym użytkownicy wchodzą w interakcję zamiast edytora oferowanego na stronie/platformie. Zwykle wydaje się to niezgrabne i nieprzejrzyste, a biorąc pod uwagę, że krótkoterminowe zainteresowanie rejestrowaniem wszystkich interakcji jest bardzo małe, implementacja, która jest bardziej przyjazna dla użytkowników, jest trudna.

Istnieje rozwiązanie dla edytorów takich jak emacs/vim, które umożliwiają pisanie w edytorze, a następnie wysyłanie tekstu do miejsca docelowego, chociaż w tym przypadku interesem jest poprawa edycji, a nie śledzenie wyników.

Tagi postów: