•  untoreh-light

värdnätverk

Ett socialt nätverk för värdtjänster

Trots att de flesta medelstora och stora företag använder molnhotellstjänster som Google, Amazon och Microsoft. Småföretagens värld är bra med mindre och mer praktiska värdleverantörer, med vilka en mer direkt supportanslutning translate_websitecan kan upprättas.

Men det finns ingen plattform där små tjänsteleverantörer och småföretag kan träffa varandra för att göra uppgörelser, ett socialt nätverk riktat till denna sektor kan vara värt ett försök.

Det finns samhällen som LÅTAsom bör tas som ett exempel för vilken typ av gränssnitt ett webbaserat socialt nätverk kanske vill tillhandahålla för att förenkla upptäckten och bra erbjudanden mellan deltagarna.

Inläggstaggar: