•  untoreh-light

backen

Hur mycket är för mycket?

När du kvantifierar saker finns det vanligtvis en kurva som säger hur mycket du behöver. Detta kan i allmänhet ritas så att du kan extrapolera en idealisk tipppunkt.

Varje objekt i denna databas måste ha:

Inläggstaggar: