•  untoreh-light

Mindre verktyg

Samling av små verktyg som gjorts för att klia några klåda ...

åtgärd 5

[Action5] är ett verktyg för att upptäcka ändrade filer genom kontrollsummor i en katalog. Det finns en gazillion -verktyg som gör detta, så jag är inte säker (kom ihåg) varför jag skrev det.

En nyckelpunkt med de här verktygen är att det bara är skalkommandon, så att du kan koppla in alla kontrollsummande kommandon som du föredrar, som standard använder denmd5.

bash-utils

Meningen med bashutils är mestadels att förlita sig på bash för att utföra vissa operationer på processer.

dist-haproxy

A bygga manus för haproxy , det bästa verktyget för att vidarebefordra anslutningar, det är lätt, och att ha en statiskt länkad version är mycket användbart.

Inläggstaggar: