•  notreh-light

กรอบงาน Backtesting ของ Julia

ซื้อขาย cryptocurrencies กับจูเลีย

Backtest.jl เป็นโครงการจูเลียที่ฉันเขียนเพื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ขณะนี้มันขอกับ ccxt ไลบรารี python เพื่อเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยน apis สำหรับตอนนี้เพียงเพื่อดึงข้อมูล ohlcv

รายการคุณสมบัติคร่าวๆ

โพสต์แท็ก: