•  notreh-light

สุขอนามัยช่องปาก

รายการข้อปฏิบัติที่ควรเลี่ยงหมอฟัน...

การจ่ายเงิน 500 ยูโรให้กับทันตแพทย์นั้นไม่ดี เมื่อก่อนเคยแปรงฟันวันละครั้งหรือสองครั้ง (บางทีก็ละเลยตอนเย็นเพราะนอน...) แต่พอนึกขึ้นได้6 ฟันผุในฟันยังไม่เพียงพอ ต่อไปนี้คือกำหนดการใหม่ของฉันในการรักษาสุขอนามัยในช่องปากที่เข้มงวดมากขึ้น:

หวังว่านี่จะช่วยหลีกเลี่ยงยากที่จะกลืนพัสดุของทันตแพทย์ในอนาคต :|

โพสต์แท็ก: