•  notreh-light

ความลาดชัน

เท่าไหร่คือมากเกินไป?

เมื่อคุณหาปริมาณของสิ่งต่างๆ มักจะมีเส้นโค้งที่บอกคุณว่าคุณต้องการมากแค่ไหน โดยทั่วไปสามารถวางแผนได้เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์จุดให้ทิปในอุดมคติได้

ทุกรายการในฐานข้อมูลนี้จะต้องมี:

โพสต์แท็ก: