•  untoreh-light

Julia Backtesting framework

Pakikipagkalakalan ng mga cryptocurrencies kay julia.

Backtest.jl ay isang proyekto ni julia na isinulat ko para gumawa ng mga bagay-bagay sa pangangalakal ng cryptocurrencies. Sa kasalukuyan ito ay nakakabit sa ccxt python library para kumonekta sa exchanges apis, sa ngayon para lang kumuha ng ohlcv data.

Isang magaspang na listahan ng mga tampok

Mag-post ng Mga Tag: