•  ánh sáng không có thực

mạng lưu trữ

Một mạng xã hội cho các dịch vụ lưu trữ

Mặc dù thực tế là hầu hết các doanh nghiệp vừa và lớn đều sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây như google, amazon và microsoft. Thế giới của các doanh nghiệp nhỏ vẫn ổn với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nhỏ hơn và tiện lợi hơn, trong đó kết nối hỗ trợ trực tiếp hơn là translate_websitecan được thiết lập.

Tuy nhiên, không có một nền tảng nào mà các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có thể gặp nhau để giải quyết các giao dịch, một mạng xã hội nhắm đến lĩnh vực này có thể đáng để thử.

Có những cộng đồng như CHO PHÉPđiều đó nên được lấy làm ví dụ cho loại giao diện mà mạng xã hội dựa trên web có thể muốn cung cấp để đơn giản hóa việc khám phá và cung cấp tốt giữa những người tham gia.

Thẻ bài: