•  ánh sáng không có thực

ve sinh rang mieng

Danh sách những thói quen cần tránh nha ...

Trả 500 euro cho nha sĩ là không tốt. Trước đây tôi thường đánh răng một hoặc hai lần mỗi ngày (đôi khi tôi bỏ bê buổi tối vì ngủ ...), nhưng tôi đã6 sâu răng bên trong, dường như là không đủ. Vì vậy, đây là lịch trình mới của tôi để giữ vệ sinh răng miệng chặt chẽ hơn:

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp tránh các gói nha sĩ khó nuốt trong tương lai: |

Thẻ bài: