•  ánh sáng không có thực

vuốt bằng ngón tay cái

Giao diện bàn phím điện thoại thông minh để vuốt bằng ngón tay cái

Có các phương thức nhập bàn phím khác nhau cho điện thoại thông minh:

Thao tác vuốt đầu vào kép đã được khám phá rất ít. Bàn phím duy nhất mà tôi đã tìm thấy để triển khai một giải pháp hoạt động tốt là bàn phím69.

Tại sao nó lại không phổ biến như vậy?

Thẻ bài: