•  ánh sáng không có thực

Các công cụ nhỏ

Bộ sưu tập các tiện ích nhỏ được thực hiện để làm xước một số chỗ ngứa ...

action5

[Action5] là một công cụ đơn giản để phát hiện các tệp đã sửa đổi thông qua tổng kiểm tra trong một thư mục. Có một công cụ gazillion thực hiện điều này, vì vậy tôi không chắc (nhớ) tại sao tôi lại viết nó.

Một điểm chính của công cụ này là nó chỉ là các lệnh shell, vì vậy bạn có thể cắm bất kỳ lệnh tổng kiểm tra nào mà bạn thích, theo mặc định, nó sử dụngmd5.

bash-utils

Mục đích của bashutils là chủ yếu dựa vào bash để thực hiện một số thao tác trên các quy trình.

dist-haproxy

MỘT xây dựng kịch bản haproxy , công cụ tốt nhất để chuyển tiếp kết nối, nó nhẹ và có phiên bản được liên kết tĩnh rất hữu ích.

Thẻ bài: