• ánh sáng không có thực

Đọc

Nội dung thú vị, tài liệu tham khảo, tài liệu, v.v.

Nền tảng

Bitcoin và Ethereum

Sách

Đây là những cuốn sách (đã đọc) trong tầm cỡ thư viện

Tiền điện tử

 • Phá vỡ và sửa chữa Gridcoin
  - Martin Grothe, Tobias Niemann, Juraj Somorovsky, Jörg Schwenk
 • BlockQuick
  - Letz, Dominic
 • GIẤY TRẮNG GRIDCOIN
  - Không xác định
 • sự cố chớp nhoáng để kiếm tiền
  - Oosthoek, Kris

Số lượng

 • Bách khoa toàn thư về các mẫu biểu đồ
  - Bulkowski, Thomas N.
 • Hit Run Trading Kinh thánh của nhà giao dịch chứng khoán ngắn hạn của Jeff Cooper
  - YN
 • Làm chủ chu kỳ thị trường
  - Marks, Howard
 • Bắt đầu phân tích kỹ thuật
  - Schwager, Jack D.
 • Giao dịch: Phân tích kỹ thuật Lớp cao cấp: Nắm vững thị trường tài chính
  - Schlotmann, Rolf

toán học

 • Toán học thuần túy cho người mới bắt đầu Giới thiệu chặt chẽ về logic, lý thuyết tập hợp, đại số trừu tượng, lý thuyết số, phân tích thực, cấu trúc liên kết, phân tích phức và đại số tuyến tính của Steve Warner
  - Warner, Steven

Lập trình

 • Gödel Escher Bach: Một bím tóc vàng vĩnh cửu
  - Hofstadter, Douglas
 • Học GNU Emacs
  - Cameron, Debra & Elliott, James & Loy, Marc & Raymond, Eric & Rosenblatt, Bill
 • Ngôn ngữ Julia
  - Dự án Julia,

Khoa học

 • Hướng dẫn về vũ trụ của những người hoài nghi
  - NOVELLA, DR. STEVEN & NOVELLA, BOB & MARIA, CARA SANTA & NOVELLA, JAY & BERNSTEIN, EVAN

Agri

 • Raccolta di tutte le opere del chiarissimo cavaliere Giuseppe Maria Giovene con note dell'editore Luigi Marinelli Giovene
  - Giovene, Giuseppe Maria
 • Kiểm soát khí khổng đối với việc sử dụng nước trong lá cây ô liu
  - UJ.E. Fernández, F. Moreno, I.F. Girón và O.M. Blázque