•  untoreh-ukukhanya

Isizindalwazi samaphupho

Indawo yokwabelana nokungena kwamaphupho

Okwamaphupho okuvuselela akusacaci. Zisho izinto ezahlukene kubantu abaningi.

Umbono wami uyisicefe impela; Ngicabanga ukuthi amaphupho enziwa ukukugcina ulele, ngoba udinga ukuphumula. Uma ucabanga ukuthi ubuchopho obungazi ukuthi benzeni, bufuna ukuphaphama, ukukuthula kuthule umuphe okufanele akwenze ... ngakho-ke amaphupho. Uma ukhathele awuphuphi. Lokhu kulandela, njengoba ubuchopho budinga ukuthi benzeni, ngoba isivele ikhathele, ngakho-ke iyazivalela.

Manje kungani amaphupho ethakazelisa? Ngoba bathatha izinkomba ezizungezile, okusho ukuthi noma beqala esakhiweni esijwayelekile, bafika ezimweni ezixakile ngenxa yezinto ezingaphandle (imvamisa kuzwakala).

Zisetshenziselwa "ukwenaba", ngoba ingqondo yethu icubungula ngemuva izinto esizifundayo, njengengxenye yenqubo yokufunda.

Thumela Amathegi: