•  untoreh-ukukhanya

Umdlalo uphelile

Imidlalo engiyithandile, eneminyango evaliwe
Thumela Amathegi: