•  untoreh-ukukhanya

emthambekeni

Kungakanani okuningi kakhulu?

Uma ulinganisa izinto, imvamisa kuba khona ijika, elikutshela ukuthi udinga malini. Ngokuvamile lokhu kungakhiwa ngendlela yokuthi ungabeka iphuzu elikahle lokuncamela.

Yonke into ekulesi database kufanele ibe nayo:

Thumela Amathegi: